Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zdjęcia hotelu

II LUBELSKI KONWENT INFORMATYKÓW

II Lubelski Konwent Informatyków to najważniejsze wydarzenie w regionie, mające na celu integrację lokalnego środowiska informatyków zatrudnionych w różnych placówkach administracji publicznej. Udział w konwencie stanowił doskonałą okazję do wymiany doświadczeń i dyskusji nad zagadnieniami IT i ich zastosowaniem w administracji. Podczas konwentu uczestnicy wzięli udział w wykładach i prelekcjach poświęconych najważniejszym zagadnieniom dotyczącym IT w sektorze publicznym oraz zapoznali się z ofertą nowych technologii i produktów.

 

Wśród poruszanych tematów znajdowały się:

 • innowacyjny T@rnobrzeg
 • budowa miejskiego datacenter
 • elektroniczne skrzynki podawcze w praktyce
 • szacowanie wpływu rozwiązań IT na ochronę prywatności jako składnik polityki bezpieczeństwa
 • Emp@tia – Platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego
 • ewidencja miast, ulic i adresów
 • Lubelska Biblioteka Wirtualna
 • Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie
 • Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji
 • e-administracja i wykluczenie cyfrowe w Lubartowie
 • Puławy w sieci – budowa szerokopasmowej sieci teleinformatycznej

 

II Lubelski Konwent Informatyków to nie tylko część teoretyczna. Przeprowadzony został pokaz niszczenia magnetycznych nośników danych. Każdy z uczestników mógł BEZPŁATNIE oddać do zniszczenia jeden dysk twardy i otrzymać certyfikat zniszczenia.

I LUBELSKI KONWENT INFORMATYKÓW

I LUBELSKI KONWENT INFORMATYKÓW, odbył się w dniach 8-9 marca 2012 r. w Janowie Lubelskim. Celem konferencji była integracja lokalnego środowiska informatyków zatrudnionych w różnych placówkach administracji publicznej. Konwent stworzył okazję do wymiany doświadczeń i dyskusji nad zagadnieniami it i ich zastosowaniu w administracji. Walorem Konwentu był szeroki zakres przedstawianych tematów i zagadnień oraz prezentacje nowych technologii i produktów.

 

 

Wśród poruszanych tematów znajdowały się:

 • Usługi elektroniczne na Lubelszczyźnie: rozwój projektu Wrota Lubelszczyzny
 • Efektywne zarządzanie infrastrukturą IT, inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania oraz ochrona danych przed wyciekiem dzięki wdrożeniu Axence nVision 6.0
 • Interoperacyjność samorządów, czyli jak za pomocą teleinformatyki skrócić czas załatwiania spraw w urzędzie
 • Możliwość wykorzystania platformy ePUAP na różnych szczeblach administracji
 • Rola gminy w obsłudze centralnych ewidencji (na przykładzie CEIDG)
 • Nowoczesne technologie zarządzania zasobami IT a problemy bezpieczeństwa informacji
 • Nowoczesne technologie a oszczędności w urzędzie
 • Informatyzacja instytucji publicznych – projekty IT w mieście Lublin
 • Cloud Computing uszyty na miarę
 • Kierunki rozwoju administracji publicznej w XXI w. – automatyzacja procesów biznesowych
 • Rozwiązania 4G dla jednostek samorządu terytorialnego
 • Nowoczesna administracja oczami Comarch
 • Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin – północny wschód
 • Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej
 • Społeczne uwarunkowania dostępu do usług i sieci następnych generacji we wschodniej Polsce
 • Bezpieczeństwo miejskiego internetu
 • Informatyzacja szpitali – stan obecny – możliwe perspektywy

 

Patroni I Lubelskiego Konwentu Informatyków:

 • Ministerstwo Gospodarki
 • Centrum Projektów Informatycznych
 • Marszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Hetman
 • Urząd Miejski w Janowie Lubelskim

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2014 PRESSCOM Sp. z o.o.