Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zdjęcia hotelu

Katarzyna Ciesielska

Z administracją państwową i branżą telekomunikacyjną związana od roku 2001. Pracowała m.in. w Ministerstwie Łączności i Ministerstwie Infrastruktury. Od 2006 r. pracuje w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, a od 2013 r. kieruje Wydziałem Współpracy z Samorządami w Departamencie Detalicznego Rynku Telekomunikacyjnego UKE. Współpracuje z samorządami w zakresie rozwoju dostępu do internetu bez pobierania opłat oraz przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim.

Michał Gomółka

Absolwent Uniwersytetu Ostrawskiego w Ostrawie (Czechy). Z branżą IT związany od 2007 roku. Inicjator wprowadzenia na polski rynek wszystkich trzech modułów wchodzących w skład MagikINFO. Jest jednym z pomysłodawców wielu funkcjonalności systemu, odpowiada za sprzedaż oraz obsługę kluczowych klientów w wybranych regionach Polski. Organizuje prezentacje, szkolenia i konferencje z zakresu zarządzania infrastrukturą IT, Software Asset Management oraz podnoszenia efektywności pracy użytkowników.

Grzegorz Hunicz

Dyrektor Wydziału Informatyki i Telekomunikacji w Urzędzie Miasta Lublin. Od 15 lat związany z rynkiem teleinformatycznym. Zaangażowany rozległe projekty integracyjne dla podmiotów komercyjnych oraz instytucji publicznych. Wcześniej związany z rynkiem telekomunikacyjnym oraz ISP. Specjalista z zakresu audytu systemów informatycznych oraz zarządzania projektami. Lider wielu projektów teleinformatycznych, architekt systemów bezpieczeństwa, szef Rady Programowej Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, ukończone liczne studia podyplomowe i szkolenia, związany ze środowiskiem naukowym jako doradca oraz wykładowca. Pomysłodawca oraz szef miejskiej szerokopasmowej sieci szkieletowej w Lublinie.

Rafał Kloc

Absolwent Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie na kierunku informatyka gospodarcza. Pracownik Starostwa Powiatowego w Łęcznej z 10-letnim stażem. Od 2009 roku Zastępca Naczelnika Wydziału Funduszy Europejskich, Informatyzacji, Rozwoju i Promocji Powiatu. Odpowiedzialny za infrastrukturę techniczno-informatyczną w Starostwie Powiatowym. Kierownik techniczny trzech etapów projektu „Wirtualne Powiaty”, w ramach których odpowiadał za informatyzację urzędów, aspekt technologiczny budowy sieci szerokopasmowej oraz wdrożenie e-usług. Główny specjalista do spraw wdrożenia sieci szerokopasmowej w 19 samorządach na terenie powiatów: łęczyńskiego, świdnickiego i włodawskiego.

Małgorzata Kolary-Woźniak

Od ponad dziesięciu lat związana z administracją, od 8 na stanowisku Naczelnika Wydziału Funduszy Europejskich, Informatyzacji, Rozwoju  i Promocji Powiatu w Starostwie Powatowym w Łęcznej. Odpowiedzialna za opracowanie i wdrożenie 3 etapów projektu “Wirtualne powiaty” od strony merytorycznej, organizacyjno – prawnej i finansowej oraz za zagadnienia dotyczące m.in. prawa telekomunikacyjnego, pomocy publicznej. Koordynator ponad 40 projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Absolwentka Wydziału Prawa Katolickiego Uniwesytetu Lubelskiego i Zarządzania projektami unijnymi Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej.

Tomasz Madej

Pracownik Starostwa Powiatowego w Puławach. Zatrudniony w Oddziale ds. Zabezpieczenia Informatycznego na stanowisku inspektora. Odpowiedzialny za infrastrukturę techniczno-informatyczną oraz ciągłość działania systemów teleinformatycznych. Pełni rolę doradczą w doborze sprzętu informatycznego przy przetargach ogłaszanych przez Powiat Puławski.

Łukasz Marciniak

Informatyk, absolwent Akademii Rolniczej w Lublinie (technika komputerowa w inżynierii) oraz Politechniki Lubelskiej (sieci komputerowe w zarządzaniu). W Administracji Publicznej pracuje od ponad 10 lat.

Patryk Możeluk

Jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2009 bierze czynny udział w koordynowaniu i rozliczaniu projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Od 2012 r. jest pracownikiem Starostwa Powiatowego w Chełmie. Koordynuje realizację projektu ,,Lepszy urząd”. Przez 5 lat aktywnie uczestniczył w działaniach  związanych z wdrażaniem programów unijnych zarówno dla firm/osób jak i jednostek samorządu terytorialnego. Ma za sobą kilkuletnią pracę w korporacji konsultingowej.

Jacek Orłowski

Jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej. Od 1998 bierze czynny udział w rozwoju rynku teleinformatycznego we Wrocławiu. Założył i przez blisko dekadę rozwijał jedną z pierwszych w Polsce osiedlowych sieci komputerowych. Przez ponad 6 lat aktywnie współtworzył popularny miesięcznik komputerowy CHIP, w którym pracował m.in. jako redaktor działu Software i szef działu Komunikacja. Ma za sobą również kilkuletnią praktykę informatyczną w międzynarodowej korporacji.

Maciej Surma

Starszy specjalista w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2014 PRESSCOM Sp. z o.o.